Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος
Καθηγητής Μανόλης Κουμπαράκης

Αντιπρόεδρος
Καθηγητής Γιώργος Βούρος

Γενικός Γραμματέας
Καθηγητής Δημήτρης Καλλές

Ταμίας
Δρ. Θοδωρής Γιαννακόπουλος

Συντονιστής Τμήματος
Δρ. Ανέστης Φαχαντίδης

Συντονιστής Εκδηλώσεων
Δρ. Νίκος Σπανουδάκης

Ειδικός Γραμματέας
Δρ. Στασινός Κωνσταντόπουλος