Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος
Καθηγητής Γιώργος Βούρος

Αντιπρόεδρος
Δρ. Κατερίνα Πάστρα

Γενικός Γραμματέας
Δρ. Αναστασία Κριθαρά

Ταμίας
Δρ. Θοδωρής Γιαννακόπουλος

Συντονιστής Τμήματος
Δρ. Ανέστης Φαχαντίδης

Συντονιστής Εκδηλώσεων
Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Βράκας

Ειδικός Γραμματέας
Δρ. Μαρία Δαγιόγλου