Αίτηση Υποψηφιότητας

Για να υποβάλετε αίτηση για εισδοχή στην ΕΕΤΝ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την φόρμα παρακάτω ή να στείλετε email στον Γενικό Γραμματέα ή στον Ειδικό Γραμματέα (στοιχεία επικοινωνίας εδώ). Αν στείλετε email θα πρέπει να αναφέρετε τα στοιχεία που προβλέπει και η φόρμα και να επισυνάψετε σύντομο βιογραφικό. Αν χρησιμοποιήσετε τη φόρμα θα πρέπει να αναφέρετε και κάποιο LinkedIn ή παρόμοιο URL από όπου μπορούμε να κατεβάσουμε σύντομο βιογραφικό. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν λάβετε μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες επιβεβαίωση ότι η αίτησή σας παραλήφθηκε, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Γενικό Γραμματέα ή/και τον Ειδικό Γραμματέα.

Τα μέλη της ΕΕΤΝ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ατομικά και συλλογικά. Τα συλλογικά μέλη αφορούν εταιρίες, ινστιτούτα, οργανισμούς και γενικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με ενδιαφέρον για την πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και τους σκοπούς της ΕΕΤΝ. Τα ατομικά μέλη αφορούν πρόσωπα, και χωρίζονται σε δόκιμα και τακτικά. Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΤΝ:

 • Δόκιμα. Χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από σχετική αίτηση, πρόταση δύο τακτικών μελών, και απόφαση του Δ.Σ. Το υποψήφιο μέλος απαιτείται να έχει πτυχίο ΑΕΙ εσωτερικού/εξωτερικού και:
  • να παρακολουθεί μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών που περιλαμβάνει και μαθήματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή
  • να είναι υποψήφιος διδάκτορας σε θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης.
 • Τακτικά. Με δικαίωμα ψήφου, μετά από σχετική αίτηση, πρόταση δυο τακτικών μελών, και απόφαση του Δ.Σ. Το υποψήφιο μέλος απαιτείται να έχει είτε:
  • πτυχίο ΑΕΙ εσωτερικού/εξωτερικού στην Τεχνητή Νοημοσύνη είτε
  • πτυχίο ΑΕΙ εσωτερικού/εξωτερικού και:
   • μεταπτυχιακό τίτλο (τουλάχιστον ισοδύναμο με M.Sc.) στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή
   • επαρκές ερευνητικό ή αναπτυξιακό έργο στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης που να αποδεικνύεται από σχετικές δημοσιεύσεις ή τεχνικές αναφορές.

Αίτηση Υποψηφιότητας Μέλους