Προνόμια Μελών

Τα πλεονεκτήματα από την εγγραφή ενός μέλους στην ΕΕΤΝ είναι τα παρακάτω :
 

 • Διεθνή Αναγνωρισμένα και υψηλού κύρους Ερευνητικά Περιοδικά
  • Ελεύθερη πρόσβαση στο AI Communications Journal (διεθνές περιοδικό του ECCAI).
  • Ελεύθερη πρόσβαση στο ETAI Journal (διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό του ECCAI).
 • Εκπτώσεις σε τέλη εγγραφής Συνεδρίων
  • Εκπτωση στά τέλη εγγραφής στο Διεθνές συνέδριο ECAI. Εκπτωση 30% στη τιμή αγοράς των πρακτικών του ECAI.
  • Εκπτωση στά τέλη εγγραφής στο Διεθνές συνέδριο PAIS.
  • Εκπτωση στά τέλη εγγραφής άλλων συνεδρίων που υποστηρίζονται από το ECCAI.
  • Εκπτωση στά τέλη εγγραφής στά καλοκαιρινά σχολεία ACAI.
 • Διάφορες διευκολύνσεις, βραβεία, κ.τλ.
 • Ενημέρωση και Προώθηση θεμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης
  • Ελεύθερη πρόσβαση στη λίστα διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Τεχνητής Νοημοσύνης
  • Πρόσβαση στην λίστα πληροφόρησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ECCAI.
  • Ελεύθερη πρόσβαση στις ιστοσελίδες του ECCAI για την προώθηση δραστηριοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις συζητήσεις και εκδηλώσεις του ECCAI.