Θερινό Σχολείο Τεχνητής Νοημοσύνης στα Χανιά 1-5 Ιουλίου 2019

Θερινό Σχολείο Τεχνητής Νοημοσύνης στα Χανιά 1-5 Ιουλίου 2019

Φέτος διοργανώνεται στα Χανιά το Θερινό Σχολείο Τεχνητής Νοημοσύνης με συνδιοργανωτές την ΕΕΤΝ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EurAI στις 1-5 Ιουλίου 2019. Ο τίτλος του Σχολείου θα είναι

ACAI-2019/HAISS-2019 AI for Multi-Agent Worlds.

Το Θερινό Σχολείο αυτό θα έχει θέμα AI for Multi-Agent Worlds και θα έχει tutorials σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα, ενδεικτικά Machine Learning/Deep Learning, Logic, Robotics, AI Ethics, Game Theory, AI for Digital Games. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Σχολείου για να δείτε τους διακεκριμένους εισηγητές και καθηγητές του όπως και τα θέματα για τα οποία θα μιλήσει ο καθένας.

Το σύστημα εγγραφών για το HAISS-2019 / ACAI-2019 θερινό σχολείο έχει ανοίξει. 

Σε συννενόηση με το ΔΣ της ΕΕΤΝ, τα μέλη της (πλήρη και δόκιμα, προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί φοιτητές, ερευνητές ή Καθηγητές), 

απολαμβάνουν ειδικές τιμές (έκπτωση 50%), 

όπως αναγράφονται στο Registration site για μέλη της ΕΕΤΝ το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://payment.tuc.gr/register.php?id=25

Παρακαλώ, αν είστε μέλη της ΕΕΤΝ

* χρησιμοποιείστε τον παραπάνω σύνδεσμο και μόνο για εγγραφή* 

ώστε να απολαύσετε τις ειδικές τιμές για μέλη της ΕΕΤΝ.

 Παρακαλούμε επίσης με την εγγραφή σας να στείλετε αποδεικτικό ιδιότητας μέλους της ΕΕΤΝ στη διεύθυνση:

acai2019@intelligence.tuc.gr

 Το αποδεικτικό μπορεί να σας χορηγηθεί μετά από αίτησή σας στο ΔΣ της ΕΕΤΝ 

(Πιο συγκεκριμένα, στην Γ. Γραμματέα της ΕΕΤΝ Αναστασία Κριθαρά : https://www.eetn.gr/index.php/about-eetn/board-members).

 Σας επισημαίνεται επίσης ότι υπάρχουν διαθέσιμες υποτροφίες για να παρακολουθήσετε το Σχολείο, προσφερόμενες τόσο από την ΕΕΤΝ όσο και από το EurAI:

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποτροφιών (fee waivers) από ΕΕΤΝ για μέλη ΕΕΤΝ (για υποτροφίες  EurAI είναι λίγο νωρίτερα)

9 Απριλίου 2019

 Παρακαλώ για υποτροφίες ΕΕΤΝ ακολουθήστε τη διαδικασία που αναφέρεται εδώ:

https://www.eetn.gr/index.php/members/instructions/applications/apply-for-financial-support

Προθεσμία εγγραφής όσων λάβουν υποτροφίες : 1η Μαίου 2019

(Μετά την ημερομηνία αυτή οι υποτροφίες θα αποδίδονται σε επόμενους επιτυχόντες)

To πλήρες πρόγραμμα του Σχολείου θα είναι σύντομα διαθέσιμο, αλλά μπορείτε να δείτε μια λίστα σχεδόν όλων των ομιλητών ήδη εδώ:

Φέτος στο HAISS-2019 οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επίσης

 – ένα ειδικό track για cognitive systems, μέρος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 – τις εργασίες του workshop Twenty Years of the Price of Anarchy (20PoA),   που θα διοργηανωθεί από τις 2-5 Ιουλίου στον ίδιο χώρο με το HAISS/ACAI, για να τιμηθούν τα 20 χρόνια

από την εισαγωγή της έννοιας του Τιμήματος της Αναρχίας στην περιοχή της Αλγοριθμικής Θεωρίας Παιγνίων.

————————————————————————————————————————–

The EurAI’s (www.eurai.org17th Advanced Course on AI (ACAI) will take place at Chania (Crete, Greece) this coming July.

It will also constitute the 2019 Hellenic Artificial Intelligence Summer School (HAISS).

ACAI is typically organised on a bi-annual basis. The theme of ACAI-2019 is “AI for Multi-Agent Worlds” 

School Dates: July 1 – July 5, 2019.

Venue: Kounoupidiana Campus,Technical University of Crete, Chania, Greece

website: http://acai2019.tuc.gr

facebook: www.facebook.com/acai2019

*** The provisional ACAI-2019 tutors and talks program is out! ***

http://www.intelligence.tuc.gr/acai2019?page_id=489

*** Scholarships will be provided by EurAI and the Hellenic AI Society (EETN)!  ***

ACAI provides a wide range of state-of-the-art courses given by some of the most prominent researchers in the area.

A typical course is broad enough to provide a general introduction to the chosen topic, whilst also students can learn the most relevant contributions in depth. This year, the School offers a well-balanced tutorial curriculum, 

which covers many important AI topics with application in multi-agent worldssuch as AI Ethics, Machine Learning/Deep Learning, Logic, Robotics, Game Theory, AI for Digital Games, and more.

ACAI-2019 is co-organized by: 

The European Association for Artificial Intelligence (EurAI) – www.eurai.org 

The Greek AI Society (EETN) – www.eetn.gr 

The Technical University of Crete (TUC) www.tuc.gr  / School of Electrical and Computer Engineering – www.ece.tuc.gr