Πρόσκληση υποψηφιοτήτων για το βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής της ΕΕΤΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ) προσκαλεί την υποβολή υποψηφιοτήτων για το βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής στην περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης για το έτος 2022.

Το βραβείο υποστηρίζεται από την ΕΕΤΝ και περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο 1000 ευρώ και δωρεάν συμμετοχή στο συνέδριο SETN 2022 (https://hilab.di.ionio.gr/setn2022/) όπου θα απονεμηθεί το βραβείο.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Μαΐου 2022 από τον επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής σαν ένα μοναδικό PDF αρχείο μέσω του easychair πηγαίνοντας στο λινκ https://easychair.org/conferences/?conf=eetn2022 .

Για να είναι μια διδακτορική διατριβή επιλέξιμη, θα πρέπει να είναι στην ευρύτερη περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και να έχει υποστηριχθεί σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο από 01/01/2020 μέχρι 31/12/2021.

Το αρχείο που θα υποβληθεί στο easychair θα πρέπει να περιέχει:

  • Συνοδευτική επιστολή με τα στοιχεία του επιβλέποντα και του διδάκτορα, την ημερομηνία υποστήριξης της διατριβής και τα ονόματα των μελών της επταμελούς επιτροπής.
  • Επιστολή του επιβλέποντα στην οποία θα αναλύεται γιατί η συγκεκριμένη διατριβή προτείνεται για το βραβείο.
  • Την πλήρη διατριβή.
  • Τα άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά ή συνέδρια και προέρχονται από την διατριβή.

Η επιλογή της διδακτορικής διατριβής που θα λάβει το βραβείο θα γίνει από τριμελή επιτροπή επιστημόνων από την περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης που εργάζονται σε Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Η επιλογή θα βασιστεί στην πρωτοτυπία της διατριβής, την συνεισφορά της στην επιστήμη και τον αναμενόμενο αντίκτυπο της. Διατριβές με δημοσιεύσεις σε κορυφαία συνέδρια ή περιοδικά της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιλεχθούν.