Η ΕΕΤΝ

Ιδρύθηκε το 1988, η Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης (EETN) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός αφιερωμένος στην οργάνωση και προώθηση της έρευνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από την ίδρυσή της, η EETN έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση διαφόρων εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων που σχετίζονται με το πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης καθώς και τα υποπεδία της. Η EETN ενδιαφέρεται επίσης για την προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για τη διεύρυνση της χρήσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων της ΤΝ από εμπορικούς οργανισμούς. Η πρόσφατη, ταχεία ανάπτυξη του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού έχει εντείνει την ανάγκη για ευφυή πληροφοριακά συστήματα και αυξάνει το εμπορικό ενδιαφέρον στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Από το 1996, το EETN είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συντονιστικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη (European Coordinating Committee for Artificial Intelligence, ECCAI), της οποίας το διεθνές κύρος είναι παρόμοιο με αυτό της Ένωσης για την Προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (Association for the Advancement of Artificial Intelligence, AAAI). Η συμμετοχή της EETN στην ECCAI, ως ισότιμο μέλος, καθώς και η διοργάνωση των συνεδρίων της EETN (SETN), των εργαστηρίων και των θερινών σχολείων έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της.

Γενική Συνέλευση

Η υψηλότερη βαθμίδα οργάνωσης στην ΕΕΤΝ είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται κανονικά μία φορά το χρόνο και κατ ‘εξαίρεση όταν χρειάζεται. Αποτελείται από τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν πληρώσει τα τέλη συνδρομής τους. Θεωρείται απαρτία όταν παρίστανται το 50% + 1 των τακτικών μελών (έχοντας ολοκληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕΕΤΝ).

Τοπικές Ομάδες

Τοπικές ομάδες της EETN μπορούν να δημιουργηθούν σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, από τουλάχιστον 10 τακτικά μέλη που διαμένουν στην αντίστοιχη πόλη.  Μπορεί να υπάρχει μόνο μία τοπική ομάδα ανά πόλη. Κάθε τοπική ομάδα έχει έναν εκπρόσωπο, ο οποίος πρέπει επίσης να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση. Μέχρι τώρα τα μεγαλύτερα τοπικές ομάδες βρίσκονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Υπάρχουν επίσης μικρότερες ομάδες στα Ιωάννινα, την Καβάλα, την Κέρκυρα, τη Σάμο, τη Χίο, τη Σύρο, την Ορεστιάδα, τα Χανιά και το Ηράκλειο.

Πόροι

Οι πόροι της EETN είναι:

  • Ετήσιες συνδρομές μελών και τέλη εγγραφής νέων μελών.
  • Εξαιρετικές συνεισφορές μελών.
  • Έσοδα από τη δημοσίευση ή και τη διάθεση περιοδικών.
  • Τέλη συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ..
  • Επιδοτήσεις, χορηγίες, δωρεές και κληροδοτήματα.
  • Οικονομικές ενισχύσεις ή συνεισφορές παντός είδους.