Αίτηση εγγραφής νέου μέλους

Για να υποβάλετε αίτηση για εισδοχή στην ΕΕΤΝ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την φόρμα παρακάτω ή να στείλετε email στον Γενικό Γραμματέα ή στον Ειδικό Γραμματέα. Αν στείλετε email θα πρέπει να αναφέρετε τα στοιχεία που προβλέπει και η φόρμα και να επισυνάψετε σύντομο βιογραφικό. Αν χρησιμοποιήσετε τη φόρμα θα πρέπει να αναφέρετε και κάποιο LinkedIn ή παρόμοιο URL από όπου μπορούμε να κατεβάσουμε σύντομο βιογραφικό. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν λάβετε μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες επιβεβαίωση ότι η αίτησή σας παραλήφθηκε, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Γενικό Γραμματέα ή/και τον Ειδικό Γραμματέα.

Τα μέλη της ΕΕΤΝ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ατομικά και συλλογικά. Τα συλλογικά μέλη αφορούν εταιρίες, ινστιτούτα, οργανισμούς και γενικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με ενδιαφέρον για την πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και τους σκοπούς της ΕΕΤΝ. Τα ατομικά μέλη αφορούν πρόσωπα, και χωρίζονται σε δόκιμα και τακτικά. Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΤΝ:

Αίτηση Υποψηφιότητας Μέλους