Σύμφωνα με το καταστατικό της τα μέλη της ΕΕΤΝ διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Τακτικά Μέλη: Με δικαίωμα ψήφου, µετά από σχετική αίτηση, πρόταση δυο τακτικών µελών, και απόφαση του Δ.Σ. Το υποψήφιο µέλος απαιτείται να έχει είτε:
(α) πτυχίο ΑΕΙ εσωτερικού / εξωτερικού στην Τεχνητή Νοημοσύνη είτε
(β) πτυχίο ΑΕΙ εσωτερικού / εξωτερικού και

 • µεταπτυχιακό τίτλο (τουλάχιστον ισοδύναμο µε M.Sc.) στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή
 • επαρκές ερευνητικό ή αναπτυξιακό έργο στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης που να αποδεικνύεται από σχετικές δηµοσιεύσεις ή τεχνικές αναφορές.

Δόκιμα Μέλη: Χωρίς δικαίωμα ψήφου, µετά από σχετική αίτηση, πρόταση δύο τακτικών µελών, και απόφαση του Δ.Σ. Το υποψήφιο µέλος απαιτείται να έχει πτυχίο ΑΕΙ εσωτερικού / εξωτερικού και:

 • να παρακολουθεί µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών που περιλαμβάνει και µαθήµατα στην Τεχνητή Νοημοσύνη (απαιτείται σχετικό αποδεικτικό από το µεταπτυχιακό Τµήµα) ή
 • να είναι υποψήφιος διδάκτορας σε θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης (απαιτείται σχετικό αποδεικτικό από τον επιβλέποντα καθηγητή/ερευνητή).

Συλλογικά Μέλη: Χωρίς δικαίωμα ψήφου, µετά από σχετική αίτηση και απόφαση του Δ.Σ. Αφορά εταιρίες, ινστιτούτα, οργανισμούς και γενικά νομικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε ενδιαφέρον για την πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και τους σκοπούς της ΕΕΤΝ. Τα συλλογικά µέλη θεωρούνται και µόνιµοι χορηγοί του σωματείου.

Επίτιμα Μέλη: Χωρίς δικαίωμα ψήφου, µετά από εισήγηση δύο τακτικών µελών, δική τους αποδοχή και απόφαση του Δ.Σ. Αφορά διεθνούς κύρους και αναγνώρισης επιστήμονες σε θέματα της Τεχνητής Νοημοσύνης οι οποίοι συµφωνούν και προωθούν τους σκοπούς της ΕΕΤΝ.

Διαδικασία Εγγραφής Μέλους

Για την εγγραφή στην ΕΕΤΝ απαιτείται η συμπλήρωση και υπογραφή της σχετικής αίτησης (pdf) και στη συνέχεια η αποστολή της (σαρωμένης, scanned, με υπογραφή) μέσω e-mail στον Ειδικό Γραμματέα της ΕΕΤΝ Δημήτρη Καλλέ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), μαζί με βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή .pdf ή .doc). Το αίτημα εξετάζεται από το ΔΣ της ΕΕΤΝ και η απόφασή του κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους από τον Ειδικό Γραμματέα. Στην περίπτωση έγκρισης του αιτήματος υπάρχει άμεση επικοινωνία του Ταμία με τα νέα μέλη για να ενημερώσει για τη διαδικασία καταβολής της συνδρομής τους.

Προνόμια μελών

Τα πλεονεκτήματα από την εγγραφή ενός μέλους στην ΕΕΤΝ είναι τα παρακάτω :

 • Ελεύθερη πρόσβαση στα ακόλουθα διεθνή, αναγνωρισμένα και υψηλού κύρους Ερευνητικά Περιοδικά:
 • Εκπτώσεις σε τέλη εγγραφής Συνεδρίων
  • Έκπτωση στα τέλη εγγραφής στο Διεθνές συνέδριο ECAI. Έκπτωση 30% στη τιμή αγοράς των πρακτικών του ECAI.
  • Έκπτωση στα τέλη εγγραφής στο Διεθνές συνέδριο PAIS.
  • Έκπτωση στα τέλη εγγραφής άλλων συνεδρίων που υποστηρίζονται από το ECCAI.
  • Έκπτωση στα τέλη εγγραφής στα καλοκαιρινά σχολεία ACAI.
 • Διάφορες διευκολύνσεις, βραβεία, κ.τλ.
 • Ενημέρωση και Προώθηση θεμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης
  • Ελεύθερη πρόσβαση στη λίστα διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • Πρόσβαση στην λίστα πληροφόρησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ECCAI.
  • Ελεύθερη πρόσβαση στις ιστοσελίδες του ECCAI για την προώθηση δραστηριοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις συζητήσεις και εκδηλώσεις του ECCAI.