Πρωτοβουλία

της

για την ενθάρρυνση της συνεργασίας και

την επιβράβευση της αριστείας

στην εκπόνηση

Πτυχιακών – Διπλωματικών Εργασιών

Σε θέματα

Τεχνητής Νοημοσύνης

 

Πώς συμμετέχω;

Ποιά είναι τα οφέλη;

Ποιός είναι ο ρόλος της ΕΕΤΝ;

Εργασίες ΤεχΝοθέσις

Προτεινόμενες εργασίες

Λεπτομέρειες ΤεχΝοΘέσις

Διαφάνειες για την προώθηση του ΤεχΝοΘέσις