Ποιά είναι τα οφέλη;

Τα οφέλη είναι πολλαπλά για όλους τους συμμετέχοντες και για την ίδια την ΕΕΤΝ.

Αυτά είναι

  • Οικονομικά για τους συμμετέχοντες φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς μπορούν να εκπονήσουν τμήμα της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας τους σε συνεργασία με καθηγητές που εδρεύουν κοντά στο χώρο   διαμονής της οικογένειάς τους, πάντοτε σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη των επιβλεπόντων τους
  • Ακαδημαϊκά, καθώς μέλη της ΕΕΤΝ από διάφορα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας μπορεί να αναπτύξουν συνεργασίες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
  • Ακαδημαϊκά καθώς οι φοιτητές υποστηρίζονται στην συμμετοχή τους για παρουσίαση της εργασίας τους σε διεθνή συνέδρια ενώ η καλύτερη διπλωματική κάθε χρονιάς προσκαλείται για παρουσίαση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ)
  • Επιστημονικά, καθώς το πρόγραμμα στοχεύει κυρίως στην επιβράβευση καινοτόμων μεθόδων ή εφαρμογών

 

Η ίδια η ΕΕΤΝ επωφελείται πολλαπλά, καθώς οι δραστηριότητές της ενδυναμώνονται μέσω συνεργασιών των μελών της, μέσω της ανάδειξης της εργασίας των μελών της στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας,και στην προσέλκυση νέων μελών.