Ποιός είναι ο ρόλος της ΕΕΤΝ;

Η ΕΕΤΝ μέσω του ΔΣ δεν μπορεί να έχει άλλο ρόλο παρά μόνο υποστηρικτικό για την ανάδειξη του έργου των μελών της, αλλά και καταλυτικό μέσω δράσεων που υποστηρίζουν τη συνεργασία των μελών της, την επιστημονική αριστεία και την διάχυση της γνώσης στα μέλη και στα εν δυνάμει μέλη της.

 

Ο ρόλος της στο πρόγραμμα ΤεχΝοΘέσις είναι στη διεκπαιρέωση εργασιών, πάντα σε πλήρη συνεργασία με τους επιβλέποντες των διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών που αφορούν:

  • Στην ένταξη των εργασιών στο πρόγραμμα
  • Στην δημοσίευση ενταγμένων ή προτεινόμενων εργασιών μέσω του παρόντος ιστότοπου
  • Στην διευκόλυνση της κρίσης της καλύτερης εργασίας του έτους
  • Στην διευκόλυνση της συνεργασίας των μελών της μέσω της εκπόνησης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών
  • Στην πολλαπλή υποστήριξη φοιτητών και φοιτητριών που εκπονούν πτυχιακές και διπλωματικές σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης.