Πώς συμμετέχω;

Αν είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια μπορείς να συμμετέχεις στην ΤεχΝοΘέσις, μετά από εισήγηση του/της ή των επιβλεπόντων της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας τους.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

 

  • η αίτηση να γίνει κατά την έναρξη της εργασίας από τον φοιτητή/φοιτήτρια (ή σε εύλογο διάστημα από την έναρξη π.χ. εντός διμήνου),
  • η εργασία να αφορά μεθόδους και καινοτόμες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και
  • οι επιβλέποντες να είναι μέλη της ΕΕΤΝ.

 

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται σε ελεύθερο κείμενο 500 έως 1000 λέξεων το ακριβές θέμα της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, σύντομη περιγραφή με έμφαση στην πρωτοτυπία/καινοτομία του επιδιωκόμενου αποτελέσματος σε σχέση με την τρέχουσα βιβλιογραφία ή/και πρακτική σε συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος, καθώς και αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής της.