Μετά και τη συζήτηση στα πλαίσια του ΣΕΤΝ-14 ξεκινάμε μία συζήτηση για επικαιροποίηση του καταστατικού της εταιρείας, καθώς έχουν περάσει 14 χρόνια μετά την τελευταία του τροποποίηση. 

Η συζήτηση θα γίνει σε ένα forum και θα είναι προσβάσιμη μόνο στα μέλη της ΕΕΤΝ που έχουν κάνει register (και στη συνέχεια log-in) στο δικτυακό τόπο της εταιρείας.