Οικονομική Ενίσχυση

Αίτηση Οικονομικής Ενίσχυσης από ΕΕΤΝ

  Προς: Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ)

  Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά!

  Αίτηση

  Ως μέλος της ΕΕΤΝ με τα προαναφερθέντα στοιχεία, μετά από αποδοχή της υποβολής στο προαναφερθέν συνέδριο, αιτούμαι την οικονομική ενίσχυση από την ΕΕΤΝ για την παρουσίαση της εργασίας μας.   Παρακάτω παρατίθενται οι αποδοχές των προϋποθέσεων που θέτει η ΕΕΤΝ.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης

  1. Ένα αντίγραφο του “camera-ready” version του άρθρου που παρουσιάστηκε, και το οποίο πρέπει να περιέχει μια ευχαριστία (acknowledgment) προς την EETN.
  2. Την απόδειξη εγγραφής στο συνέδριο (απαιτείται μια προσωποποιημένη αλλά όχι απαραίτητα πρωτότυπη απόδειξη – αντίγραφα, έντυπα ή ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων σαρώσεων πρωτοτύπου, είναι αποδεκτά).
  3. Μια βεβαίωση παρουσίας στο συνέδριο (απαιτείται μια προσωποποιημένη αλλά όχι απαραίτητα πρωτότυπη βεβαίωση – αντίγραφα, έντυπα ή ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων σαρώσεων πρωτοτύπων, είναι αποδεκτά).
  4. Προσωποποιημένες αποδείξεις (που αναφέρουν το όνομα του ωφελούμενου) μέχρι του ποσού που έχει εγκριθεί ως ενίσχυση από την ΕΕΤΝ (απαιτούνται προσωποποιημένες αλλά όχι απαραίτητα πρωτότυπες αποδείξεις, λ.χ. αεροπορικών εξόδων μετάβασης ή αποδείξεις εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο – αντίγραφα, έντυπα ή ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων σαρώσεων πρωτοτύπων, είναι αποδεκτά).
  5. Το IBAN λογαριασμού του ωφελουμένου.

  Όλα τα παραπάνω πρέπει να αποσταλούν στον Ταμία της ΕΕΤΝ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (treasurer@eetn.gr).